Nr 4/ 2012

eng Pobierz numer

SP0004

Spis treści nr 4/ 2012

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Marzena Stępień, Natalia Siudzińska  O strukturze języka. Próba klasyfikacji zaburzeń mowy w świetle współczesnej wiedzy o strukturze języka (część I)
Zaburzenia mowy a struktura języka. Próba klasyfikacji zaburzeń mowy w świetle współczesnej wiedzy o strukturze języka (część II)
Olga Jauer-Niworowska  Zaburzenia dyzartryczne – próba przedstawienia patomechanizmu. Wybrane problemy diagnozy
Małgorzata Biernat, Krzysztof Szamburski  Próba oceny związku między jąkaniem a lokalizacją poczucia kontroli
Karolina Siegel  Echolalia w mowie dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Sposób na ucieczkę czy na komunikację?
Jacek J. Błeszyński  Rozwój mowy i języka dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
Marlena Kurowska  Wpływ dysfunkcji mózgowych u dzieci na kształtowanie się słownika
Marta Anna Janeczek  Stan mowy dzieci. Prezentacja logopedycznych badań przesiewowo-diagnostycznych
Jakub Skrzek  Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane do wykrywania wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Justyna Żulewska  Zaburzenia mowy u dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a
Olga Jauer-Niworowska  Terapia logopedyczna pacjentki z dyzartrią wiotką – opis przypadku
RECENZJE
Agata Wdowik  Elżbieta Wichrowska, Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski „Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci” oraz „Dziennik moich uczuciów, czyli elegia serca”, Warszawa, Wydawnictwo Spectrum Press 2012
STRESZCZENIA PRAC HABILITACYJNYCH I DOKTORSKICH PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
Grzegorz P. Bąbiak  „Sobie, ojczyźnie czy potomności”. Wybrane problemy mecenatu elit na ziemiach polskich w XIX wieku
Agata Wdowik  Strategie aktualizacji tradycji oświeceniowych w publicystyce społeczno-literackiej lat 1944-1989. Streszczenie rozprawy doktorskiej
Katia Vandenborre  Baśń w literaturze polskiej dwudziestego wieku. Autoreferat z rozprawy doktorskiej
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ (2011)

Wróć do strony głównej