Nr 1/ 2009

eng
Pobierz numer

SP0001

Spis treści nr 1/ 2009

Stanisław Dubisz Czterdzieści lat na Uniwersytecie Warszawskim (i co z tego wynika)
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Monika Skarżyńska Dramaturgia reportażu telewizyjnego – oficjalność i potoczność
Magdalena Cepryńska,
Marzena Stępień
Odpowiedzialność za słowo i jej unikanie
Magdalena Horodeńska-Ostaszewska O polisemii na przykładzie kształtu ‘liczyć’
Jowita Latko „Fałszywi przyjaciele tłumacza” w polskiej i włoskiej terminologii językoznawczej
Agnieszka Borowiec Lingwistyka a emisja głosu
Magdalena Majdak Emisja głosu w kształceniu nauczycieli
Natalia Siudzińska Kształtowanie się mowy dziecka z rozszczepem podniebienia i wargi (studium przypadku)
Justyna Walczak Translatoryka a inne dziedziny humanistyki – ujęcie polisystemowe
Beata Katarzyna Jędryka Glottodydaktyka a lingwistyka. Zagadnienia ogólne
Michał Friedrich Co robić, gdy Słowacki nie zachwyca? Pozaliterackie konteksty interpretacyjne w nowoczesnej szkole
AUTOREFERATY ROZPRAW DOKTORSKICH OBRONIONYCH W INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ (2008/2009)
Joanna Dobkowska Kształtowanie się tożsamości językowej dziecka w społecznościach na pograniczu języków i kultur na przykładzie północno-wschodnich terenów Polski
Diana Kardis-Gavinčiuk Imiennictwo Polaków wileńskich urodzonych w latach 1945-1999
Elżbieta Sobczak Dialekt młodzieży polskiego pochodzenia w Hiszpanii (na podstawie badań przeprowadzonych w Regionie Autonomicznym Madrytu oraz w Katalonii)
Katalin Török Polsko-węgierskie, węgiersko-polskie kontakty językowe – historia i współczesność
Marzena Stępień O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego
SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Monika Skarżyńska Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych – język, semiotyka, edukacja”
KRONIKA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ (2008/2009)
Informacja o Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje o zakładach
Zakład Edukacji i Glottodydaktyki Polonistycznej
Zakład Edytorstwa i Stylistyki
Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej
Zakład Retoryki i Medialnych Technik Przekazu
Projekty badawcze i granty w Instytucie Polonistyki Stosowanej
Studia podyplomowe w IPS

Wróć do strony głównej