Recenzenci

Recenzenci „Studiów Pragmalingwistycznych” w latach 2009–2018:

 • dr hab. Iwona Burkacka (Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Wincenty Cesluk-Grajewski (Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski)
 • dr Andrzej Guzek (Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Olga Jauer-Niworowska (Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Halina Karaś (Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Zdzisław Marek Kurkowski (Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
 • dr hab. Violetta Machnicka (Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej,
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Anna Martuszewska (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański)
 • dr Maria Przybysz-Piwko (Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Sławomir Śniatkowski (Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Akademia Pedagogiki Specjalnej)
 • dr hab. Magdalena Trysińska, (Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska (Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach)