Nr 7/ 2015

eng
Pobierz numer
SP VII (2015) okladka-page-001

 

Redaktorzy tomu: Anna Cegieła, Marzena Stępień

Recenzenci tomu: zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego recenzenci są anonimowi (lista wszystkich recenzentów czasopisma w latach 2009-2016).

Opracowanie streszczeń w języku angielskim: Paweł Trzaskowski

Korekta: Agnieszka Anisimowicz
Spis treści nr 7/2015

Józef Porayski-Pomsta Od redakcji
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Jacek Warchala Na granicy prawdy i obiektywności. Informowanie czy perswadowanie w dyskursie publicznym (medialnym)
Mirosław Karwat Demagogiczne schematy krytyki przeciwników
Jadwiga Linde-Usiekniewicz Teoria relewancji jako narzędzie opisu „mowy nienawiści”
Paweł Trzaskowski Różne sposoby mówienia o mowie nienawiści w polskich dziennikach
Laura Polkowska Kolaboranci Moskwy kontra sekta smoleńska, czyli o nieetycznych wypowiedziach w ramach tzw. dyskusji smoleńskiej
Laura Polkowska Konflikt wokół spektaklu Golgota Picnic – strategie komunikacyjne
Monika Kaczor Ideologizacja klauzuli sumienia w dyskusji publicznej
Kamila Wincewicz Nieetyczne metafory związane z Kościołem we współczesnej prasie
Agnieszka Kulczyńska Etyczne aspekty stosowania mowy przytaczanej w wybranych tekstach prasowych
Ewa Rudnicka Czy stereotypy mieszkają w słowniku? Czy to etyczne? – o stereotypowości opracowań leksykograficznych
Alina Kępińska Listy o gender w przestrzeni publicznej na przełomie 2013 i 2014 r.– analiza językowa
Agata Rytel Gra w etykiety – część pierwsza. Jak z feminizmu zrobiono genderyzm.
Agata Rytel Gra w etykiety – część druga. O sposobach usuwania nienawistnych etykiet przyklejonych do gender
Anna Wotlińska Męskie pouczania – czym jest mansplaining?
Grażyna Sawicka Reklamowa gra z etyką słowa. Rozważania o etyce
Iwona Benenowska Człowiek „na licencji”… (na przykładzie programu Top Model)
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn Kim jest człowiek w świecie marketingu? Etyka słowa a profesjolekt marketerów
Anna Najdecka Językowe sposoby ukrywania przemocy wobec zwierząt
KRONIKA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKISTOSOWANEJ

Wróć do strony głównej