Nr 5/ 2013

eng Pobierz numer

SP0005_nowa

Spis treści nr 5/ 2013

5. ROCZNICA POWSTANIA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
Stanisław Dubisz Instytut Polonistyki Stosowanej 2007–2012 – geneza i perspektywy
Józef Porayski-Pomsta Kierunek studiów: logopedia ogólna i kliniczna – w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Joanna Frużyńska, Magdalena Trysińska, Tomasz Wroczyński Kształcenie nauczycieli w obliczu permanentnej reformy edukacji
Beata Katarzyna Jędryka Nauczanie języka polskiego jako obcego i języka polskiego poza krajem
Elżbieta Sękowska Zadania praktycznej stylistyki w dydaktyce uniwersyteckiej
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Ewa Wolańska Model opieki logopedycznej w Polsce
Marlena Kurowska Zaburzenia mowy. Przegląd klasyfikacji 
Joanna Smogorzewska Rozwijanie twórczości językowej dzieci w wieku przedszkolnym
Alicja Gałczyńska Dzieci jako nadawcy i odbiorcy zachowań grzecznościowych. Na przykładzie dyskursu przedszkolnego
Anna Wileczek Oburzeni, znudzeni, z(a)wiedzeni… Semantyka buntu w socjolekcie młodzieżowym
Stanisław Dubisz, Zofia Zaron, Marzena Stępień Słownik nazw osobowych: cele i założenia 
Jakub Z. Lichański Logiczna i retoryczna analiza wyrażenia „etyka słowa”
Grzegorz P. Bąbiak Czy będziemy jeszcze wydawać książki w XXI wieku? Kilka uwag edytora
KRONIKA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
Ewa Wolańska Sylwetka naukowa Docent Doktor Marii Przybysz-Piwko. 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ (2012)

Wróć do strony głównej