Nr 9/ 2017

eng
Pobierz numer
SPIX okładka — kopia

 

Redaktorzy tomu: Józef Porayski-Pomsta, Agata Wdowik

Recenzenci tomu: zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego recenzenci są anonimowi (lista wszystkich recenzentów czasopisma w latach 2009-2017).

Opracowanie streszczeń w języku angielskim: Marcin Ślarzyński, Opracowanie streszczeń w języku francuskim: Bożena Buczkiewicz

Korekta: ZESPÓŁ
Spis treści nr 9/2017

Od redakcji
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
CZĘŚĆ I. JAN POTOCKI PO 200 LATACH
Agata Wdowik Avant-propos
François Rosset Un nouveau Potocki: quinze ans de découvertes
Dominique Triaire Jean Potocki et Łańcut
Marius Warholm Haugen Le livre comme objet matériel et culturel dans le Manuscrit trouvé à Saragosse
Émilie  Klene Rien ne va plus dans le Manuscrit trouveé à Saragosse. Les jeux sont faits ! 
Marek Dębowski Parades de Jan Potocki au château de Łańcut
BIOGRAPHIES D’AUTEURS
*
Agata Wdowik Słowo wstępne
François Rosset Nowy Potocki piętnaście lat odkryć (przeł. K. Popowicz)
Dominique Triaire Jan Potocki i Łańcut (przeł. A. Opiela-Mrozik)
Michel Delon Potocki a wyobraźnia podziemia (przeł. S. Kaufman)
Marius Warholm Haugen Książka jako przedmiot materialny i kulturowy w Rękopisie znalezionym w Saragossie (przeł. A. Opiela-Mrozik)
Émilie  Klene Rien ne va plus, les jeux sont faits!” Rękopis znaleziony w Saragossie jako gra (przeł. S. Kaufman)
Marek Dębowski Parady Jana Potockiego na zamku w Łańcucie (przeł. J. Frużyńska)
Anna Wasilewska Polskie przekłady Rękopisu znalezionego w Saragossie. Wariacje na temat
Łukasz Maślanka Monarchia, własność, obywatelskość. Patriotyzmy Jana Potockiego
NOTY O AUTORACH
CZĘŚĆ II. PRAGMALINGWISTYKA. ZABURZENIA I TERAPIA MOWY
Piotr Lehr-Spławiński Stylizacja gwarowa, obcojęzyczność i polszczyzna ogólna w tyglu aparycji językowej na przykładzie ostatnich powieści Szczepana Twardocha
Anna Dąbkowska Czy dążeniem do wspólnoty komunikacyjnej można wyjaśnić współczesne zjawiska językowe oceniane jako negatywne?
Olga Jauer-Niworowska, Anna Lis Zastosowanie metod komunikacji wspomagającej i/lub alternatywnej (AAC – Augmentative & Alternative Communication) w kontaktach z najciężej uszkodzonymi neurologicznie, niemówiącymi osobami dorosłymi
Olga Jauer-Niworowska, Danuta Emiluta-Rozya Wieloczynnikowe uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej 15-letniej pacjentki
NOTY O AUTORACH
RECENZJE
Izabela Król-Dąbrowska, Olga Nyrka Halina Zgółkowa, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym w latach 2010-2015, Wydawnictwo UAM, Poznań 2016
KRONIKA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ (2016)
Rozprawy habilitacyjne pracowników Instytutu Polonistyki Stosowanej
Rozprawy doktorskie Instytutu Polonistyki Stosowanej
Jubilalia
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ (2016)

Wróć do strony głównej