Nr 6/ 2014

eng
Pobierz numer
SP 2014 okładka 1-page-001

Spis treści nr 6/2014

Józef Porayski-Pomsta Od redakcji
ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Zofia Mitosek Bogdan
Andrzej Zieniewicz Poetyka znajomości niefabularnej. (Wspominek jubileuszowy dla Profesora Bogdana Owczarka)
Jarosław Klejnocki Wyznania twórcy pokątnej powieści antykryminalnej. Próba autodekonstrukcji
Tomasz Wroczyński Między kanonem a wyborem: współczesna literatura polskaw szkole
Agnieszka Karpowicz Jeszcze o Themersonach. Dopowiedzenie
Danuta Knysz-Tomaszewska Zapolska w podróży i podróże bohaterek Zapolskiej na podstawie wybranych powieści
Antoni Chojnacki Kraszewski i wydawcy
Andrzej Guzek Emigrant”. Addenda do Słownika pseudonimów pisarzy Polskich
Joanna Frużyńska Habent sua fata libelli. O przygodach pewnej książki i dziejachjednego pojęcia
Marcin Pliszka Lemowska inspiracja – film Ariego Folmana Kongres
Roch Sulima Praca w językowym obrazie świata polszczyzny
Jerzy Podracki Imiesłowowy równoważnik zdania. Problemy teoretyczne i normatywne w perspektywie historycznej
Stanisław Dubisz Język polonijny – pojęcie, uwarunkowania, metody badawcze
Józef Porayski-Pomsta Z historii polskich badań nad mową dziecka. Badania Leona Kaczmarka i Pawła Smoczyńskiego
Bibliografia prac Bogdana Owczarka (1966-2014)
RECENZJE I PRZEGLĄDY
Jakub Skrzek Beata Ciecierska-Zajdel, Trening głosu. Praktyczny kurs dobrego mówienia
KRONIKA INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ
BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW INSTYTUTU POLONISTYKISTOSOWANEJ

 
Wróć do strony głównej