Redakcja

Redaktor naczelny

Józef Porayski-Pomsta (więcej)

Komitet redakcyjny

Beata Ciecierska-Zajdel (sekretarz redakcji), Joanna Frużyńska, Ewa Kozłowska, Marzena Stępień (więcej), Agata Wdowik (więcej), Ewa Wolańska (więcej)

Rada redakcyjna

Stanisław Dubisz (Warszawa), Stanisław Gajda (Opole), Irena Masojć (Wilno, Litwa), Bogdan Owczarek (Warszawa), Marta Pančikova (Bratysława, Słowacja), Józef Porayski-Pomsta (przewodniczący; Warszawa), Björn Wiemer (Mainz, Niemcy), Ewa Wolańska (sekretarz), Halina Zgółkowa (Poznań)

Adres redakcji

„Studia Pragmalingwistyczne”
Instytut Polonistyki Stosowanej,
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Adres e-mail: studiapragmaling@uw.edu.pl