No. 2/2010

plContents no. 2/2010

From the Editor
ARTICLES AND DISSERTATIONS
Part I. In Honour of Professor Jan Tokarski on His 100th Birthday
Zygmunt Saloni Jan Tokarski – a Scientist and a Teacher
Jerzy Podracki On the Borderline of Teaching Methodology and Linguistics: Professor Jan Tokarski’s Didactic and Methodological Inspirations
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Zofia Zaron On the Margm of Jan Tokarski’s Deliberations on the Verb
Natalia Siudzińska, Marzena Stępień Polysemy and Homonymy in Jan Tokarski’s Conception and in the Light of New Linguistic Theories: The Example of Proper Names of Places and Appellative Personal Names
Part II. Linguistic Behaviour of Pre-School and School-Age Children
Aldona Skudrzyk, Jacek Warchala The Literacy Culture of School-Age Youth
Jolanta Nocoń Style(s) of Written Expression of Higher-Secondary School Students
Daniel Bartosiewicz Colloąuial Language and its Functions in Lower-Secondary Students’ Written Expression
Iwona Artowicz-Skowrońska Discursive Competence Analysis of Lower-Secondary Students in Simulated Communication Scenarios
Ewa Wolańska Cohesion Markers in Renarrations Created by Schoolchildren Aged 12-13
Olga Przybyła On the Quest for Speech and Language Acąuisition Rules: Conclusions and Inspirations from Studies on Communicative Competence and Linguistic Competence in Children with Learning Disorders
Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Krzysztof Skibski, Michał Szczyszek Linguistic Habits of Young Poles versus the Codified Norms of Yocabulary and Word Fonnation in the Contemporary Polish Language
Irena Masojć Distance Forms of Address in Linguistic Behaviour of Young Poles in Lithuania
Bernadeta Niesporek-Szamburska The Influence of Electronic Media on Teenagers’ Linguistic Behaviour
Danuta Jastrzębska-Golonka, Agnieszka Rypel The Influence of Youth Periodicals on Young People’s Linguistic Behaviour Based on Photo Stories from Periodicals for Girls
Anna Tabisz Linguistic Politeness in Selected TV Programmes for Children
Joanna Budkiewicz-Żeberska The Language of Teleranek Presenters: Descrip-tion of Linguistic Behaviours of Young TV Hosts
Magdaeena Trysińska Communicative and Linguistic Behaviours Lxhibited by Characters in Children’s Cartoons: The Lxample of Family Conversations
Agata Rytel Between Coiwention and Creation: On the Linguistic Picture of Boundaries of Home in Children’s Poetry
REPORTS AND REVIEWS
Joanna Dobkowska Kształtowanie się tożsamości językowej dziecka w społecznościach na pograniczu języków i kultur na przykładzie północno-wschodnich terenów Polski
Diana Kardis-Gavinčiuk Imiennictwo Polaków wileńskich urodzonych w latach 1945-1999
Elżbieta Sobczak Dialekt młodzieży polskiego pochodzenia w Hiszpanii (na podstawie badań przeprowadzonych w Regionie Autonomicznym Madrytu oraz w Katalonii)
Katalin Török Polsko-węgierskie, węgiersko-polskie kontakty językowe – historia i współczesność
Marzena Stępień O czasownikowych wykładnikach wiedzy niezweryfikowanej przez mówiącego
SPRAWOZDANIA I RECENZJE
Agnieszka Staniaszek, Joanna Zawadka The 7th Polish Academic Conference „Studies on Language Awareness and Competence in Children and Youth” (Report)
Małgorzata Rokicka Report from the International Conference „European Literary Canon. 21st Century Editions”
ABSTRACTS OF HABILITATION DISSERTATIONS BY FACULTY OF THE INSTITUTE OF APPLIED POLISH STUDIES
Jolanta Chojak Understanding how: A Syntactic and Semantic Study
Agnieszka Mikołajczuk The Image of Joy in Contemporary Polish Language
BIBLIOGRAPHY OF PUBLICATIONS BY FACULTY OF THE INSTITUTE OF APPLIED POLISH STUDIES (2009)